Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Tiks īstenots pārrobežu sadarbības projekts

ziņa publicēta 01.07.2017

Biedrība kopā ar Mulgimaa attīstības centru no Igaunijas un Salacgrīvas novada domi INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros īstenos kopīgu sadarbības projektu „Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma”.

Projekta Nr.48 "Igaunijas un Latvijas uzņēmēju sadarbības platforma" mērķis ir veicināt abu valstu mazo uzņēmēju sadarbību, nodrošināt pārrobežu komunikāciju, un atrast veidus, kā mazie uzņēmumi un jaunieši, kas vēlas mācīties uzņēmējdarbību ārpus skolas izglītības programmas, var iegūt informāciju par sadarbību ar kaimiņvalstīm. 

Lai sasniegtu projekta ietvaros izvirzīto mērķi, tiks organizētas darba grupas un pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem, apmācības skolotājiem un skolēniem. Uzņēmējiem projekta ietvaros būs iespēja doties uz gadatirgu, lai pārdotu savu saražoto produkciju un pārbaudītu savu ražoto preču konkurētspēju ārpus Latvijas teritorijas. 

Projekta īstenošanas periods ir no 01.05.2017. līdz 30.10.2018.

Projekta kopējais budžets ir 99 401,53 EUR, no kuriem Igaunijas-Latvijas atbalsta programmas finansējums ir 84 491,29 EUR un projekta partneru finansējums 14 910,24 EUR

Biedrības budžets projekta aktivitātēm ir 26 580.63 EUR, tai skaitā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 22 593.53 EUR un biedrības līdzfinansējums - 3 987,10 EUR


 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »