Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Projektu jaunumi - apstiprināti ELFLA un EZF projekti

ziņa publicēta 08.05.2014

2014.gada pirmajā pusē Publisko un privāto partnerattiecību biedrība SERNIKON rīkoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu konkursus, kuru rezultātā tikai vienam piešķīra pozitīvu atzinumu par atbilstību vietējās rīcības grupas stratēģijai.

Augustā apstiprināti arī - biedrības "Kalngalieši" projekts "Nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegāde kultūrizglītojošo pasākumu organizēšanai Kalngales iedzīvotājiem" un biedrības "Latvijas Bērnu un Jauniešu sporta asociācija" projekts "Aprīkojuma iegāde bezmaksas vieglatlētikas un nūjošanas sporta aktivitāšu veicināšanai Carnikavas novadā".


‍23.07.2014.  Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi lēmumumu par Carnikavas novada domes iesniegtā projekta "Projektora un ekrāna iegāde tautas nama "Ozolaine" pasākumu piedāvājuma uzlabošanai un dažādošanai" apstiprināšanu.

‍11.07.2014. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi lēmumumu par biedrības "Gaujas ciems" projekta "Bērnu rotaļu laukums Gaujas ciemā" apstiprināšanu.


02.07.2014. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi lēmumumu par Lienes Mielavas iesniegtā projekta "Krūmmeleņu stādījumu ierīkošana" apstiprināšanu.


‍06.05.2014. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par SIA "Antars" iesniegtā projekta "Dārzkopības un nekustāmā īpašuma remontu un uzturēšanas pakalpojumu sniegšana vietējiem iedzīvotājiem Carnikavas novada teritorijas un īpašumu uzkopšanai un labiekārtošanai" apstiprināšanu.

‍Sīkāka informācija par apstiprināto projektu pieejama sadaļā "ES atbalstītie projekti" - ELFLA un EZF.© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »