Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Biedrība izsludina biedru kopsapulci 27.03.2014.

ziņa publicēta 11.03.2014

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība SERNIKON izsludina ikgadējo biedru sapulci. Aicinām biedrus līdz kopsapulcei veikt biedru naudas maksājumu (7,11 EUR fiziskām personām un nevalstiskām organizācijām un 28.46 EUR komersantiem) uz biedrības norēķinu kontu.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības

„SERNIKON”

2014.gada 27.martā

18.00, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads

 

BIEDRU SAPULCES

DARBA KĀRTĪBA

 

1.       Sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana /Ziņo T.E.Liepiņš/

2.      Sapulces darba kārtības apstiprināšana /Ziņo T.E.Liepiņš/

3.      Biedrības gada darba rezultātiem un gada pārskata apstiprināšana /Ziņo E.Pudzis/

4.      Revidenta ziņojums /Ziņo M.Karvele/

5.      Par biedrības padomes ievēlēšanu /Ziņo E.Pudzis/

6.      Par biedrības Statūtu grozīšanu /Ziņo E.Pudzis/

7.      Par biedrības stratēģijas 2015.-2020.gadam izstrādes darba grupas izveidošanu /Ziņo E.Pudzis/

 

 

 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »