Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Noslēgusies SERNIKON projektu konkursa pieteikumu pieņemšana

ziņa publicēta 03.12.2012

Kā jau iepriekš tika ziņots, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” laika posmā no 2012.gada 15.oktobra līdz 15.novembrim organizēja projektu pieteikumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta saņemšanai. Konkurss tika izsludināts 1 ELFLA rīcībā un 2 EZF rīcības, piedāvājot publisko atbalstu 77 121,81 Ls apmērā.

Līdz 2012.gada 15.novembrim tika saņemti 7 projektu pieteikumi, tai skaitā 1 pieteikums ELFLA atbalstam un 6 pieteikumi EZF atbalstam, ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 84 537,83 Ls.

Fonds

Rīcība

Iesniegto pieteikumu skaits

Pieejamais publiskais finansējums

Pieprasītais publiskais finansējums

ELFLA

3

1

12802,12

1341,23

EZF

1

2

32159,73

36000,00

EZF

2

4

32159,96

47196,60

Projekti iesniegti visdažādākajās jomās – lauksaimniecības produktu audzēšanas uzsākšanai, publiski pieejamas infrastruktūras izveidošana gan ciemos, gan pie ūdenstilpnēm, kā arī jaunu tūrisma produktu radīšanai. Jāuzsver, ka šajā kārtā tika saņemti vairāki pieteikumi no uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, kas iepriekš nav piesaistījušas Eiropas Savienības finansējumu, bet biedrības Sernikon atbalsts ir bijis motivācija uzlabot savu darbību un apkārtējo vidi.

Nākošais posms projektu apstiprināšanai ir to atbilstības novērtēšana Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” stratēģijai, ko veiks biedrības padomes izveidota vērtēšanas komisija un lēmumu par projektu atbilstību biedrības stratēģijai pieņems biedrības padome līdz 2012.gada 15.decembrim.

Jau tuvākajā laikā biedrības padome lems par atlikušā ELFLA finansējuma sadali un projektu pieteikumu 4.kārtas izsludināšanu, par ko biedrība informēs atsevišķi.

Lauku atbalsta dienests ir daļēji izvērtējis 2.kārtas projektu pieteikumus un pieņēmis lēmumus par viena projekta noraidīšanu, bet uz šo brīdi pozitīvus lēmumus ir saņēmuši šādi projekti:

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

Fonds

Piešķirtais publiskā finansējuma apmērs

Carnikavas novada dome

Mūzikas un mākslas izglītībai nepieciešamā aprīkojuma uzlabošana

ELFLA

10965,87

Orientēšanas klubs "Kāpa"

Orientēšanās poligons "Carnikava-Garciems"

ELFLA

1481,00

Carnikavas novada dome

Skeitparka izveidošana Carnikavas ciemā, bērnu un jauniešu brīvā laika kvalitatīvai pavadīšanai

ELFLA

12575,17

Carnikavas novada dome

Pašvaldības pievadceļu  zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrukcija Carnikavas un Gaujas ciemos Carnikavas novadā

EZF

112524,65

Par atlikušajiem 5 projektu pieteikumiem gala lēmumi tiks pieņemti tuvākā mēneša laikā un par kārtas galīgajiem rezultātiem biedrība informēs atsevišķi.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izskata pateicību uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un biedriem par ieinteresētību Carnikavas novada attīstībā un aktīvo dalību bidrības rīkotajos projektu konkursos.

 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »