Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

ziņa publicēta 23.10.2013

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2013.gada 6.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim 7.kārtā pieejamais publiskais finansējums 8 181,77 LVL Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads.

Konkurss izsludināts:

1.rīcība: Pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem

Pieejamais finansējums 8 181,77 LVL (viena projekta izmaksas – līdz 4545.42 Ls)

Mērķis: Veicināt vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu kvalitāti pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana, jaunu darba vietu radīšana un esošo nodrošināšana.

Piedāvātie risinājumi: veļas mazgātavas, alternatīvās aprūpes centra, dušas, publiskās pirts, foto saloni, auto mazgātavas pakalpojumi, ķīmiskā tīrītavas pakalpojumi, esošo publisko pakalpojumu elektronizācija un jaunu veidošana, kā arī ar to izmantošanu saistītā aprīkojuma iegāde, u.c.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties  Stacijas ielā 7 (2.stāvā), Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163, biedrības mājas lapā: www.biedribasernikon.lv un LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumi papīra formātā jāiesniedz Stacijas ielā 7 (2.stāvā), Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163 līdz 06.01.2014. plkst.13.00, bet projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, jāiesniedz nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Kontaktinformācija: Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” administratīvā vadītāja Sanita Pundiņa, tel:28356344, e-pasts: sanita.pundina@carnikava.lv vai administratīvais vadītājs Edgars Pudzis, tel.26458180, e-pasts: edgars.pudzis@carnikava.lv.  

 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »