Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

7. un 8. jūnijā Preiļos un kaimiņu novados notiks 1. Latvijas Lauku kopienu parlaments

ziņa publicēta 08.05.2013

Reaģējot uz pēdējā laikā arvien skaļāk izteiktajiem viedokļiem par lauku telpas neizbēgamu bojā eju un, ņemot vērā tādu valstu kā Zviedrija un Igaunija lauku attīstības pieredzi, kurās veiksmīgi tiek realizēta lauku telpas kā ekonomiski aktīvas un apdzīvotas valsts daļas attīstības politika, biedrība „Latvijas Lauku forums”, kas pārstāv Latvijas Lauku pilsoniskās sabiedrības un ilgtspējīgas lauku attīstības balsi Latvijā un Eiropas Savienībā, 2013. gada 7. un 8. jūnijā sadarbībā ar Preiļu rajona partnerību rīko 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentu

Lauku kopienu parlaments nav organizācija, bet gan process, kura ideja balstīta līdzdalīgā demokrātijā un lauku kopienu kapacitātes paaugstināšanā, un LLKP mērķis ir radīt veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, iniciējot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās un līdzvērtīgu dialogu/diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Ievērojot citu valstu pozitīvo praksi, uz Lauku kopienu parlamentā uzsākto diskusiju pamata, tiek izstrādāta Lauku kopienu parlamenta rezolūcija jeb rīcības plāns nākamajiem 2 gadiem, kas kopienām sadarbībā ar pašvaldību un valsti būtu jāīsteno līdz nākamajam Lauku kopienu parlamentam.

LLKP norise ir sadalīta piecās daļās:

Parlamenta starptautiskā daļa

(6-7.jūnijs)

Lauku kopienu parlamenta viesi no citām Eiropas valstīm ceļā no Rīgas uz norises vietu (Preiļi) iepazīstas ar dažādām Latvijas kopienu iniciatīvām savas teritorijas attīstībai, kā arī LLKP laikā veido atsevišķu darba grupu, kas dod savu pienesumu lauku attīstības jautājumu Eiropas dimensijai.

Parlamenta nacionālā daļa

(7.jūnijs)

150 dalībnieki, kuru sastāvā ir gan kopienu pārstāvji, profesionāļi darbam ar lauku kopienām un politikas veidotāji kopīgi definē nozīmīgākos saturiskos uzstādījumus divu turpmāko dienu darbam, norādot uz aktuālajiem jautājumiem, ar ko sastopas Latvijas lauku kopienas un nākotnes izaicinājumiem. Tāpat arī dalās savās pārdomās par jautājumiem, kas var rosināt diskusiju turpmākajās darba grupās.

Parlamenta teritoriālā daļa

(7.jūnijs)

Dalībnieki dodas uz Vārkavas, Aglonas, Preiļu, Līvānu un Riebiņu novadiem, kur, strādājot jauktās grupās, rosina rīcības, kas nepieciešamas, lai veicinātu Latvijas lauku kopienu ilgtspēju.

Darba grupu tēmas ir 2013. gada marta un aprīļa mēnesī notikušo reģionālo parlamenta satura izstrādes darba grupu (Carnikava, Līvāni, Grobiņa, Cēsis, Stelpe) rezultāts.

Dienas noslēgums tiek pavadīts attiecīgajā novadā neformālā gaisotnē veidojot kontaktus, sekmējot pieredzes apmaiņu un iepazīstot vietējo kopienu aktivitātes.

Parlamenta vienošanās daļa

(8.jūnijs)

Pēc pirmās dienas intensīvā darba Lauku kopienu parlamenta dalībnieki atgriežas Preiļos, un darba grupu vadītāji prezentē darba grupu rezultātus, kas iekļaujami kopējā Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijā. Tas kļūs par Latvijas Lauku foruma un ieinteresēto politikas veidotāju rīcības plāns līdz nākamajam Latvijas Lauku kopienu parlamentam 2015.gadā.

Parlamenta izbraukuma daļa

(8.jūnijs)

Parlamenta dalībnieki un viesi aicināti iepazīties ar Preiļu rajona partnerības teritorijā esošajām kopienu veidojošajām organizācijām un to līdzšinējo darbību kopienas attīstības veicināšanā.

Pielikumā ir Pirmā Latvijas Lauku kopienu parlamenta darba kārtība.

Dalībai Lauku kopienu parlamentā var reģistrēties mājas lapā: www.laukuforums.lv

 

Pirmo Latvijas Lauku kopienu parlamentu finansiāli un praktiski atbalsta:

Eiropas Sociālais Fonds,

C.S. Mott fonds,

Sorosa fonda - Latvija iniciatīva „Pārmaiņu iespējas skolām”,

Preiļu novada dome,

Vārkavas novada dome,

Aglonas novada dome,

Līvānu novada dome,

Riebiņu novada dome.

 

Pirmā Latvijas Lauku kopienu parlamenta saturu veidojam ciešā sadarbība ar biedrību „Liepājas rajona partnerība”, Publisko privāto partnerattiecību biedrību „Sernicon”, Biedrību „Manai mazpilsētai Aknīstei”, biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, kā arī SIA „ArGaumi”.

 

Pirmā Latvijas Lauku kopienu parlamenta satura izstrādē ir iesaistīti:

Latvijas platforma attīstības sadarbībai Ineses Vaivares personā,

Asociācija Izglītība Ilgtspējīgai attīstībai Ingas Belousas personā,

Latvijas prezidentūras ES padomē sekretariāts Linda Jākabsones personā,

Pārresoru koordinācijas centrs Alises Vītolas personā,

Valmieras novada fonds Anša Bērziņa personā,

Kopienu iniciatīvas fonds Liesmas Oses personā,

Sorosa Fonda - Latvija iniciatīva „Pārmaiņu iespējas skolām” Aijas Tūnas personā,

Urbānais Institūts Jonas Buechel personā,

Latvijas Pilsoniskā alianse Rasmas Pīpiķes personā,

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Ilonas Raugzes personā.

 


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »