Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

PAR TURPMAKAJĀM PROJEKTU PIETEIKUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĀM!

ziņa publicēta 03.05.2013

Ņemot vērā to, ka pēc pēdējām projektu pieteikumu pieņemšanas kārtām gan ELFLA, gan EZF fondos ir izveidojušies finanšu atlikumi, biedrības padome ir pieņēmusi lēmumu izsludināt projektu pieteikumu pieņemšanas 6.kārtu.

Šobrīd plānots, ka 6.projektu pieņemšanas kārta notiks 2013.gada oktobrī:

1. ELFLA finansējums līdz 16914,79 Ls tiks novirzīts 2.rīcības "Sabiedrisko aktivitāšu  dažādošana vietējiem iedzīvotājiem" īstenošanai, paredzot, ka publiskais finansējums vienam projektam nevarēs būt lielāks kā 4000.00 Ls;

‍2. EZF finansējums līdz 25283,64 Ls tiks novirzīts 2.rīcības "Atbalsts tūrisma un zivsaimniecības attīstībai biedrības „Sernikon” teritorijā" īstenošanai, paredzot, ka publiskais finansējums vienam projektam nevarēs būt lielāks kā 12642.00 Ls.

Aicinām potenciālos projektu iesniedzējus laicīgi gatavoties projektu pieteikumu iesniegšanai un sekot līdzi aktuālajai informācijai biedrības mājas lapā www.biedribasernikon.lv.© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »