Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

NOTIKUSI BIEDRĪBAS PADOMES SĒDE UN BIEDRU SAPULCE

ziņa publicēta 27.02.2013

Kā iepriekš ziņots, 2013.gada 27.februārī notika Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "SERNIKON" padomes sēde un biedru sapulce, kuru laikā pieņemti būtiski lēmumi biedrības turpmākai darbībai.

Biedrības padomes sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:
1. Apstiprināti grozījumi biedrības stratēģijā, kas ļauj izmantot papildu 19 tūkstošus latus Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļu (stratēģijas atrodama sadaļā "STRATĒĢIJA");
2. Izsludināta Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu iesniegumu 5.kārta (papildu informācija par izsludinātajiem konkursiem pieejama sadaļā "PROJEKTU KONKURSI");
3. Apstiprināta jauna projektu iesniegumu vērtēšanas komisija;
‍4. Biedrības valdes loceklis Edgars Pudzis apstiprināts amatā arī uz turpmāko gadu.

‍Biedrības biedru saulcē tika pieņemti šādi lēmumi:
‍1. Apstiprināts biedrības gada pārskats (vadības ziņojumu un galveno finanšu informāciju skatīt sadaļā "BIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJA");
‍2. Apstiprins jauns biedrības padomes sastāvs (informācija atrodama sadaļā "BIEDRĪBAS PADOME").

‍Informāciju sagatavoja:
‍PPP biedrības SERNIKON valde© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »