Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Carnikavas novada dome izsludina konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2013"

ziņa publicēta 26.02.2013

Carnikavas novada dome 20.02.2013. pieņēma lēmumu piedalīties kā sadarbības partnerim Nīderlandes fonda KNHM „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (Nīderlandes Karalistes viršu apvienība) projektā „Sabiedrība ar dvēseli 2013” un piešķirt līdzfinansējumu projekta īstenošanai 3000 EUR. KNHM finansiālais ieguldījums ir 2000 EUR. Konkursa kopējais finansējums ir 5000 EUR, kas plānots piecu projektu īstenošanai. Arī šogad konkursā ir paredzēta KNHM finansēta 500 EUR liela balva projektam, kuru konkursa komisija novērtēs kā labāko.

Projekta mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus ciematu un mazpilsētu apkaimē. Projektā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas vēlas uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē. Projekta ietvaros Carnikavas novadā būs iespējams īstenot, piemēram, šādas aktivitātes: bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, dabas taku, atpūtas vai sporta laukumu izveide u.tml. Vienam projektam var piešķirt finansējumu ne vairāk kā 1000 EUR.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 2.aprīlis plkst. 13:00. Apstiprinātie projekti īstenojami no 2013.gada 15.aprīļa un pabeidzami ne vēlāk kā 2013.gada 30.septembrī. 

‍Konkursa ietvaros tiks piešķirti finanšu līdzekļi tādu projektu īstenošanai, kas rada uzlabojumus Carnikavas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā, būs publiski pieejami un tiks īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem. Tādējādi šajā konkursā uz finansējumu neattiecināmās izmaksas ir, piemēram, kāpņu telpas remonta pakalpojums, tautas tērpa šūšanas pakalpojums, rotaļu laukuma aprīkojuma atjaunošanas pakalpojums u.tml. Konkursa nolikumā ir noteikta kārtība saskaņojuma saņemšanai gadījumos, kas projekta īstenotājs ir iecerējis īstenot projekta aktivitātes pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošā teritorijā.

Konkursa nolikums pieejams lejupielādēšanai vietnē www.carnikava.lv vai saņemams bez maksas, drukātā veidā Carnikavas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, uzreiz pēc konkursa izsludināšanas. Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Attīstības un plānošanas nodaļa - tālrunis 67992362, e-pasts diana.curiska@carnikava.lv.  © 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »