Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

IZSLUDINĀTA BIEDRĪBAS BIEDRU SAPULCE

ziņa publicēta 11.02.2013

Tiek izsludināta PPP biedrības "Sernikon" gadskārtējā kopsapulce 2013.gada 27.februārī plkst. 18.00 Alternatīvās aprūpes "Pīlādzis" zālē, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā.

Darba kārtībā: 
1. gada pārskata apstiprināšana; 
2. jaunu ideju apspriešana; 
3. Padomes locekļu pārvēlēšanas; 
un citi jautājumi.

Atgādinām - ja nevarat paši ierasties, tad saskaņā ar Statūtu 6.2. punktu "Sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Katrs Biedrības biedrs piedalās Sapulcē Statūtos noteiktajā kārtībā personīgi, vai pilnvarojot pārstāvi rakstiski".
Pilvaru varat rakstīt arī brīvā formā, vai arī uz veidlapas (lūdzu rakstīt uz sanita.pundina@carnikava.lv)
.

Tāpat arī atgādinu un lūdzu nomaksāt biedru naudu līdz kopsapulces datumam (ieskaitot).

Rekvizīti:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"
‍Reģistrācijas Nr.40008145762
‍‍Banka: AS SEB banka
‍Konts: LV92UNLA0050014575288


Papildus, ja kāds vairs nevēlas darboties biedrībā, tad lūgums atsūtīt uz e-pastu edgars.pudzis@carnikava.lv brīvā formā uzrakstītu iesniegumu par savas dalības izbeigšanu biedrībā.
(šo iesniegumu nosūtīt pa pastu uz Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads LV-2163 biedrībai "Sernikon").

‍Ar cieņu,
‍Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Sernikon
‍valdes loceklis
‍Edgars Pudzis© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »