Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju
izdrukas versija

Carnikavas novada pašvaldība rekonstruēs Carnikavas un Gaujas ciemu ielas

ziņa publicēta 19.12.2012

Carnikavā tiek īstenots projekts „Pašvaldības pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrukcija Carnikavas un Gaujas ciemos Carnikavas novadā”. Tā ietvaros tiks veikta vairāku Carnikavas ciema ielu rekonstrukcija, apgaismošana, veicot arī citus darbus, kuri ir saistīti ar infrastruktūras attīstību.

Minētā rekonstrukcija notiks: Jomas ielā, Zvejnieku ielas posmā no Stacijas līdz Jūras ielai, Jūras ielas posmā no Zvejnieku līdz Laivu ielai, Stacijas ielas posmā no Rīgas līdz Zvejnieku ielai, Laivu ielas posmā no Jūras līdz Jomas ielai, kā arī Gaujas ciemā esošajā ceļā „Ventas-Mucenieki – dz.c.” Projekta īstenošana sniegs ieguvumu tiem Carnikavas novada zivsaimniecības uzņēmumiem, kuri darbojas tiešā rekonstruējamo pašvaldības pievadceļu tuvumā. Tāpat projekts sekmēs zivsaimniecības uzņēmumu attīstību, paaugstinās to pievilcību un pieejamību, kā arī veicinās novada kā zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas ilgtspējīgu attīstību kopumā. Veicot minētos rekonstrukcijas darbus, arī vietējiem iedzīvotājiem (kā gājējiem, tā riteņbraucējiem) ikdienā tiks radīta iespēja droši un ērti pārvietoties pa jaunizveidoto ietves posmu Carnikavas ciemā no Stacijas un Zvejnieku ielas krustojuma līdz Atpūtas ielai.
‍Šī projekta īstenošana tika uzsākta, ņemot vērā vairāku Carnikavas novada zivsaimniecības uzņēmumu ierosinājumu grozīt biedrības „Sernikon” attīstības stratēģiju 2009. – 2013.gadam, lai Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļi turpmāk tiktu ieguldīti 1.rīcības „Teritoriju, kurā veic zivsaimniecības darbības atjaunošana un attīstība” ieviešanā. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 497 614,93, neattiecināmās izmaksas (pievienotās vērtības nodoklis) ir Ls 86 362,92, attiecināmās izmaksas – publiskais finansējums no Eiropas Zivsaimniecības fonda ir Ls 112 524,88, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 298 727,13. Projekta īstenošanas laiks ir no 01.12.2012. – 31.12.2013. © 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »