http://biedribasernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=98
ziņa publicēta 21.03.2018

Aicinājums uzņēmējiem doties uz Igauniju!

Šī gada 5. un 6. aprīlī aicinām Saulkrastu un Carnikavas novada uzņēmējus pieredzes apmaiņas braucienā uz Viljandi apriņķi Igaunijā

Brauciena laikā būs iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus – tūrisma saimniecības, čipšu ražotni, smiltsērkšķu pārstrādes un amatniecības uzņēmumus, gūt priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un piedāvājumu mūsu kaimiņos, kā arī rast partnerus turpmākai sadarbībai. 

Brauciena programmu šobrīd vēl precizē projekta partneris Igaunijā - Mulgimaa attīstības centrs, tā solās būt interesanta.

Ieinteresētos uzņēmējus aicinām pieteikties, rakstot vai zvanot projektu vadītājai Anita Līcei, pa tālruni 26556633 vai rakstot uz e-pastu: sernikon@carnikava.lv

Brauciens tiek organizēts un notiek Interreg pārrobežu sadarbības projekta Nr.48 “ESTLAT BUSINESS” ietvaros kopā ar projekta vadošo partneri Mulgimaa attīstības centru no Igaunijas, un projekta partneri Salacgrīvas novada domi

Projekta īstenošanas periods ir no 01.05.2017. līdz 30.10.2018.

Projekta kopējais budžets ir 99 401,53 EUR, no kuriem Igaunijas-Latvijas atbalsta programmas finansējums ir 84 491,29 EUR un projekta partneru finansējums 14 910,24 EUR

Biedrības budžets projekta aktivitātēm ir 26 580.63 EUR, tai skaitā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 22 593.53 EUR un biedrības līdzfinansējums - 3 987,10 EUR.
  

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.