http://biedribasernikon.lv/?s=1352966643&fu=read&id=97
ziņa publicēta 19.03.2018

Izsludināta projektu pieteikumu kārta EJZF1 un EJZF2 rīcībās

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu.

Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 301 896.57  EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 16.aprīļa līdz 2018.gada 16.maijam
 
Finansējuma sadalījums ir sekojošs:
Projektu īstenošanas termiņi:

a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē (iepriekš saskaņojot laiku ar administratīvo vadītāju), kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Kontaktinformācija: biedrība „Sernikon”, adrese: Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, administratīvā vadītāja Sanita Pundiņa, tālr. 28356344, e-pasts: sanita.pundina@carnikava.lv

Par plānotajiem semināriem sekojiet līdzi informācijai, kas tiks publicēta biedrības un novadu mājaslapās.