Ienākt ar:
ATTĪSTĪBAS IDEJU KRĀTUVE aplūkot idejas meklēt idejas:
pievienot ideju

Piešķirts papildu finansējums Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu īstenošanai

Ņemot vērā finansējuma pārdali, Lauku atbalsta dienests Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai SERNIKON ir piešķīris papildu finansējumu Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu īstenošanai.lasīt vairāk»

Biedrība Sernikon aicina NVO un interešu grupas apvienoties kopīgā projektā

Borisa un Ināras Teterevu fonds tuvākā mēneša laikā plāno izsludināt projektu konkursu programmas "Nāc un dari, Tu vari!" ietvaros. Projektu konkursa ietvaros iespējams saņemt atbalstu līdz 5000,00 Ls apmērā, lai īstenotu iniciatīvas mūžizglītības, kultūras, apkārtējās vides jomā vai arī popularizētu aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju grupām.lasīt vairāk»

IZLUDINĀTA ELFLA PROJEKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTA

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 1.marta līdz 2013. gada 2.aprīlim
4.kārtā pieejamais publiskais finansējums 21 739,54 LVL
lasīt vairāk»

Biedrības SERNIKON valdes loceklis apstiprināts par NVO pārstāvi Birokrātijas mazināšanas padomē

Biedrības Sernikon valdes loceklis Edgars Pudzis tika izvirzīts par NVO pārstāvja kandidātu Birokrātijas mazināšanas padomē. Saskaņā ar NVO pārstāvju balsojumu Latvijas Lauku foruma kandidāts arī tika apstiprināts iepriekš minētajā amatā.lasīt vairāk»

Pabeigts pētījums par biedrības darbību

2012.gada pēdējā ceturksnī biedrība "Latvijas Lauku forums" veica pētījumu par PPP biedrības "Sernikon" līdzšinējo darbību, kā arī izvētēja iesniegto un jau īstenoto projektu ietekmi uz Carnikavas novada teritorijas attīstību.

Pētījuma rezultāti apskatāmi mājas lapas sadaļā "BIEDRĪBAS IZSTRĀDĀTIE PĒTĪJUMI".

Novēlam visiem mierīgus Ziemassvētkus un veiksmes pilnu 2013.gadu

Biedrība "Sernikon" novēl saviem biedriem un pārējiem darugiem mierīgus Ziemassvētkus un veiksmes pilnu 2013.gadu!lasīt vairāk»

Carnikavas novada pašvaldība rekonstruēs Carnikavas un Gaujas ciemu ielas

Carnikavā tiek īstenots projekts „Pašvaldības pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrukcija Carnikavas un Gaujas ciemos Carnikavas novadā”. Tā ietvaros tiks veikta vairāku Carnikavas ciema ielu rekonstrukcija, apgaismošana, veicot arī citus darbus, kuri ir saistīti ar infrastruktūras attīstību.lasīt vairāk»

Pabeigta projektu konkursa 2.kārtas pieteikumu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā

Lauku atbalsta dienests pabeidzis biedrības "Sernikon" 2.kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņēmis lēmumus par visiem iesniegtajiem pieteikumiem.lasīt vairāk»

SERNIKON valdes locekli virza dalībai Birokrātijas apkarošanas padomē

Latvijas Lauku forums ir visas Latvijas lauku attīstības speciālistu un entuziastu komandas darbs kopīgu mērķu sasniegšanai. Biedrība sadarbojas ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ir vairāku lielāko Eiropas lauku organizāciju apvienību sadarbības tīklu biedrs.lasīt vairāk»

Pabeigta projektu konkursa 3.kārtās pieteikumu vērtēšana

Laika posmā no 15.10.2012. līdz 15.11.2012. biedrība "Sernikon" organizēja projektu pieteikumu pieņemšanu ELFLA 3.rības un EZF 1. un 2.rīcības ietvaros.lasīt vairāk»


© 2012  PPP "Sernikon". Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja MB Studija »